- Startpagina -

In boeken, op internet, er is veel informatie over de ziekte van Parkinson. Soms is deze informatie echter wat 'versnipperd' over diverse platforms, organisaties etc. Via deze pagina kun je heel veel vinden over de ziekte van Parkinson. Denk daarbij aan wat de ziekte van Parkinson is, de diagnose, behandelingen en wat de gevolgen van de ziekte van Parkinson zijn op de diverse aspecten en terreinen van het leven. Bepaalde begrippen worden kort uitgelegd. Voor verdere verdieping verwijs ik naar literatuur, websites of naar de bundels 'Een nieuwe uitdaging met Parkinson' of 'Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte'. De informatie is een eigen samenvatting van beschikbare informatie. Zowel bij het bepalen van de onderwerpen als het noemen van bronnen heb ik keuzes gemaakt. De inhoud en de bronnen zijn niet wetenschappelijk getoetst dus daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. In alle situaties adviseer ik u contact op te nemen met uw eigen arts, neuroloog of parkinsonverpleegkundige.

Welke thema's komen zoal aan de orde:

De ziekte van Parkinson is een gecompliceerde chronisch-progressieve ziekte die op enig moment, en soms relatief snel, gevolgen heeft voor het dagelijks functioneren van personen met de ziekte van Parkinson. Dit heeft gevolgen voor het functioneren thuis (in de privé situatie) en/of op het werk. De aard en snelheid van de klachten ontwikkeld zicht...

In de achterliggende jaren zijn veel boeken en tijdschriften verschenen met betrekking tot de ziekte van Parkinson. Hieronder een overzicht.

Dit overzicht zal ongetwijfeld niet compleet zijn omdat er regelmatig nieuwe boeken verschijnen. Vind jij dat er een boek ten onrechte niet opstaat, stuur dan een berichtje naar: petervandenberg@leg-uit.nl....

Een chronisch-progressieve ziekte als Parkinson heb je niet alleen. De ziekte drukt een stempel op het leven van de persoon en diens 'omgeving'. In eerste instantie kan de persoon met de ziekte van Parkinson nog vrijwel alles maar vroeg of laat moet hij of zij steeds vaker geholpen worden. Al deze veranderingen hebben niet alleen gevolgen voor...

Personen met de ziekte van Parkinson ondervinden in toenemende mate hinder bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Bijvoorbeeld problemen met het opstaan uit en draaien in bed, boodschappen doen en het klaarmaken van een maaltijd. Ergotherapie kan u helpen hiermee om te gaan.

Een persoon met de ziekte van Parkinson krijgt in toenemende mate ook met diverse niet of minder fysieke verschijnselen te maken. Er zijn personen met de ziekte van Parkinson die zich van lieverlee wat terugtrekken omdat bijvoorbeeld het communiceren of de omgang met anderen meer energie kost of slechter af aan. De stem wordt bijvoorbeeld zachter,...

De ziekte van Parkinson is een gecompliceerde chronisch-progressieve ziekte die op enig moment, en soms relatief snel, gevolgen heeft voor het dagelijks functioneren van personen met de ziekte van Parkinson. Dit heeft gevolgen voor het functioneren thuis (in de privé situatie) en/of op het werk. De aard en snelheid van de klachten ontwikkeld zicht...

Diverse personen met de ziekte van Parkinson hebben een eigen website waar zij blogs posten hoe zij om (proberen te gaan) met de ziekte van Parkinson. Daarnaast zijn er diverse pagina's op Facebook met informatie over parkinson of besloten groepen voor ervaringsdeskundigen. Hieronder een overzicht. Het overzicht is (nog lang) niet compleet.... mis...

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen te maken krijgen met allerlei problemen rondom hun voeding. Obstipatie, gewichtsverlies en goede planning van de momenten waarop medicatie wordt ingenomen zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Een goede voedingstoestand is nodig om in conditie te blijven. Op deze pagina een overzicht van 'voeding &...

De ziekte van Parkinson is een aandoening van de hersenen. De zwarte kernen in de hersencellen sterven af waardoor er minder tot nauwelijks dopamine wordt aangemaakt. Dit veroorzaakt de symptomen waar mensen met de ziekte van Parkinson mee worden geconfronteerd. In uitzonderlijke gevallen, men denkt aan minder dan 10%, is de ziekte van Parkinson...