Parkinson - Verenigingen en onderling contact

05-04-2021

Patiëntenverenigingen zijn verenigingen of stichtingen die zich richten op mensen met een bepaalde ziekte of aandoening. Je kunt het zien als een belangenorganisatie. Doorgaans is zo'n vereniging (ook) gericht op "lotgenotencontact" (contact ervaringsdeskundigen), behartiging van patiëntenbelangen of er wordt voorlichting gegeven of evenementen georganiseerd voor leden van de patiëntenvereniging. Daarnaast bieden ze vaak veel informatie over de aandoening die erg nuttig kan zijn. Sommige verenigingen geven één of meerdere keren per jaar een magazine of tijdschrift uit. Hieronder enkele patiëntenverenigingen die zicht richten op mensen met de ziekte van Parkinson.

Door je in te zetten voor lotgenoten of gebruikt te maken van ervaringsdeskundigheid, krijgt de ziekte van Parkinson terug zin (Medinet.tv, zie interview met Jan Vermeir)

C. Overzicht Parkinsoncafé's (Nederland)
Een actueel overzicht van Parkinsoncafé's en hun programma kunt u hier vinden of hieronder downloaden.

B. Parkinson liga

De Vlaamse Parkinson Liga stimuleert ontmoeting tussen mensen met parkinson en hun omgeving. Zo kan je ervaringen uitwisselen, kennis delen, samen sporten, uitstappen maken of een hobby beoefenen. Er zijn regionaal georganiseerde groepen verspreid over Vlaanderen en Brussel.

Er zijn specifieke groepen voor:


Hieronder de diverse regionale contactgroepen.

1. West-Vlaanderen

2. Oost-Vlaanderen

3. Antwerpen

4. Vlaams-Brabant

5. Brussel (rand)

6. Limburg