- Blogs -

Mensen met de ziekte van Parkinson maken van alles mee... ik ook dus. Via mijn blogs probeer ik mijn ervaringen, teleurstellingen maar ook mooie of bemoedigende ervaringen en voorvallen met u en jou te delen.

 

Vandaag is het grijs en grauw. Wat regen erbij en na de verlenging van de lockdown een avondklok in het vooruitzicht blue monday is compleet..... Volgens een bericht vandaag op Hart van Nederland (link) bestaat het niet maar is blue monday een marketingterm dat zich als een virus verspreidt. Het is maar de vraag of je in...

In deze blog gaat het over achterom kijken, naar boven kijken en vooruitkijken....

Achterom kijken
"Wat gaat de tijd snel" en "wat is er het afgelopen jaar veel gebeurd!" Algemeenheden die niet zijn te ontkennen. Maar toch, 2020 was wel een heel bijzonder jaar.... 2020 was het jaar dat ik:

"Jij bent of doet altijd zo opgewekt. Ben je nou nooit verdrietig? Je mag dat gerust zeggen hoor!" Een van mijn familieleden vroeg dat eerlijk en spontaan. Tsja.... wat moet je daarop zeggen...?

Voorop gesteld, vragen als "hoe gaat het met je?" worden zeer gewaardeerd maar het zijn ook de moeilijkste vragen om te beantwoorden!...

Onze taal en cultuur is rijk aan gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen. Een van die bijzondere is "een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen". Het betekent zoveel als: "die eens iets nadeeligs heeft ondervonden of eene fout heeft begaan, zorgt wel, dat dit geen tweedemaal geschiedt" (bron: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse...

Zoals een baby van ongeveer 1 jaar de eerste passen zet, trots en lachend aangemoedigd door de ouder(s) zo zette ik mij de afgelopen dagen aan het lopen tussen vier wielen. Een enkele keer 'wat wegslikken', onbeholpen maar we, blij en dankbaar. De eerste wandeling door de bossen rondom Mennorode in Elspeet, we hebben zeker een goed uur...

Het is een mooi en bijzonder gezicht: baby's die rond de tien maanden proberen te gaan staan en rond de twaalf maanden stapjes gaan zetten. Rood, betraand en boos en tegelijk verdrietig als de eerste pogingen mislukken en men met een plof op de billen op de grond terecht komen. Verwoed worden opnieuw pogingen ondernomen die doorgaans uiteindelijk...

Ik vind het mooi om kennis en ervaring te delen. Dat deed ik door middel van het geven van trainingen en schrijven van artikelen en dat binnen de mogelijkheden die ik heb (waarbij energie een belangrijke factor is) probeer ik dat via lezingen en gastcolleges nog steeds. En inderdaad, door het schrijven van artikelen en boeken kun je ook mensen...

Misschien is het al weer twee jaar geleden dat Angelique en 'ikke' onze ervaringen rondom ziekte en hoe daarmee om te gaan deelden. Het betekende uitwisselen van informatie, onze teleurstellingen, pijn en vechtlust. We constateerden dat we daarin niet alleen staan maar dat er ook zijn die zich schamen of gaan wonen bij hun verdriet. Vooropgesteld,...

Afgelopen week was ik wat in verwarring en toch ook ontroerd. Op dit moment ligt het manuscript van de bundel Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte bij de uitgever voor tekstcontrole en vormgeving. Even bijtanken na ten eerste pittige weken rondom thuis lesgeven in corona-tijd, Zeer kort daarvoor 'mijn' afscheidsreceptie bij de gemeente...

Opnieuw een pittige uitdaging en een Nederlands-Vlaams boek, nee, dat was niet mijn bedoeling. Dit boek, waaraan ongeveer 80 professionals en ervaringsdeskundigen uit Nederland en Vlaanderen een bijdrage hadden geleverd, was eigenlijk ontstaan uit een valpartij op 1 augustus 2018. Een avond die ik niet snel vergeet omdat ik laat op de avond, we...