Peter van den Berg


Graag wil ik mezelf voorstellen. Ik ben Peter van den Berg (1974) en ik woon met mijn vrouw Eveline en onze pleegzoon Giovanni in Waddinxveen. Als gezin zijn we sinds het voorjaar van 2007 beschikbaar en actief als pleeggezin. In het kader van zowel crisisopvang als min of meer langdurige opvang hebben we diverse kinderen mogen opvangen.

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik Nederlands Recht, met als specialisatie staats- en bestuursrecht, gestudeerd. Daarna ben ik als juridisch adviseur gaan werken bij de gemeentelijke overheid. Van 2004-2020 heb ik als juridisch adviseur, facilitator en vertrouwenspersoon voor de gemeenten Woerden en Oudewater gewerkt.

Van 2000 tot en met 2019 was ik politiek-bestuurlijk actief. Denk daarbij aan gemeenteraadslid (2006-2018), lid Provinciale Staten van Zuid-Holland (2019) en lid van de Partijadviesraad (2015-2019). Kerkelijk zijn wij aangesloten bij de Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen 'Elim'. Van 2010 tot en met 2021 mocht ik, binnen hetzelfde kerkverband, de Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen 'Dorpstraat' als diaken dienen. Vanwege het progressieve verloop van parkinson ben ik in 2019 met al mijn politieke activiteiten (volksvertegenwoordiging) gestopt. 

Mijn kennis en ervaring als persoon met een chronisch-progressieve ziekte gebruik ik nu bij het geven van gastcolleges op diverse universiteiten en lezingen voor ervaringsdeskundigen of in het kader van bijscholing van professionals. Daarnaast wordt/ben ik als ervaringsdeskundige (regelmatig) betrokken bij ontwikkeling van nieuwe vakken en het formuleren van eindtermen binnen het WO-onderwijs. Binnen het Radboudumc ben ik betrokken bij patiëntvertegenwoordiging en advisering van de directie van het Centrum voor Geïntegreerde Zorg.


Wat het is om op jonge leeftijd de ziekte van Parkinson te hebben? Zowel in een kort filmpje als een wat uitgebreider filmpje komen diverse facetten van Jong én Parkinson of Jong mét Parkinson aan de orde (link naar pagina).

Vrije tijd? Gezin, schrijven van een boek, sjoelen en een modeltreinbaan. Oost-west, thuis best!

Een uitgebreidere cv treft u onderaan deze pagina aan.


Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn

Hieronder kunt u een uitgebreider cv downloaden.