Peter van den Berg


Graag wil ik mezelf voorstellen. Ik ben Peter van den Berg (1974) en ik woon met mijn vrouw Eveline en onze pleegzoon Giovanni in Waddinxveen. Als gezin zijn we sinds het voorjaar van 2007 beschikbaar en actief als pleeggezin. In het kader van zowel crisisopvang als min of meer langdurige opvang hebben we diverse kinderen mogen opvangen.

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik Nederlands Recht, met als specialisatie staats- en bestuursrecht, gestudeerd. Ik werk als juridisch adviseur, facilitator en vertrouwenspersoon voor de gemeenten Woerden en Oudewater.

Sinds 2000 ben ik politiek-bestuurlijk actief. Denk daarbij aan gemeenteraadslid (2006-2018), lid Provinciale Staten van Zuid-Holland (2019) en lid van de Partijadviesraad (2015-2019). Kerkelijk zijn wij aangesloten bij de Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen 'Dorpstraat'. Van 2010 tot en met 2021 mocht ik deze gemeente als diaken dienen. Vanwege de chronisch-progressieve verloop ben ik in 2019 met al mijn politieke activiteiten (volksvertegenwoordiging) gestopt.

Wat het is om op jonge leeftijd de ziekte van Parkinson te hebben? Zowel in een kort filmpje als een wat uitgebreider filmpje komen diverse facetten van Jong én Parkinson of Jong mét Parkinson aan de orde (link naar pagina).

Vrije tijd? Gezin, schrijven van een boek, sjoelen en een modeltreinbaan. Oost-west, thuis best!

Een uitgebreidere cv treft u onderaan deze pagina aan.


Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn

Hieronder kunt u een uitgebreider cv downloaden.