- Startpagina -

In boeken, op internet, er is veel informatie over de ziekte van Parkinson. Soms is deze informatie echter wat 'versnipperd' over diverse platforms, organisaties etc. Via deze pagina kun je heel veel vinden over de ziekte van Parkinson. Denk daarbij aan wat de ziekte van Parkinson is, de diagnose, behandelingen en wat de gevolgen van de ziekte van Parkinson zijn op de diverse aspecten en terreinen van het leven. Bepaalde begrippen worden kort uitgelegd. Voor verdere verdieping verwijs ik naar literatuur, websites of naar de bundels 'Een nieuwe uitdaging met Parkinson' of 'Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte'. De informatie is een eigen samenvatting van beschikbare informatie. Zowel bij het bepalen van de onderwerpen als het noemen van bronnen heb ik keuzes gemaakt. De inhoud en de bronnen zijn niet wetenschappelijk getoetst dus daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. In alle situaties adviseer ik u contact op te nemen met uw eigen arts, neuroloog of parkinsonverpleegkundige.

Welke thema's komen zoal aan de orde:

Als je chronisch-progressief ziek wordt komt er veel op je af. Niet alleen op de zieke, maar ook (eventueel) gezin, familie, vrienden en collega's. Hoe ga je daarmee om? Neem jezelf de regie? Hieronder meer informatie hoe om te gaan met een chronisch-progressieve ziekte in zijn algemeenheid en de ziekte van Parkinson in het bijzonder.

De ziekte van Parkinson is een ingewikkelde hersenziekte die bij iedere patiënt weer anders verloopt. Hieronder bronnen waar je meer kunt lezen over de ziekte van Parkinson, de diagnose en het ziekteverloop.

Parkinson is een chronische-progressieve ziekte, waarbij genezing tot op heden niet voorkomt. De ziekte stoppen lukt ook (nog) niet, maar met de juiste behandeling en medicatie kunnen de symptomen wel worden 'gecontroleerd". Deze medicijnen vullen het tekort van dopamine aan of stimuleren de dopamine receptoren. De keuze van medicatie kan persoon...

Nederland telt naar schatting 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson. Dat is omgerekend drie op de duizend. In de volksmond is parkinson een ziekte van en voor ouderen, maar niets is minder waar. Ongeveer 10 procent van hen is jonger dan 55 jaar. Yoppers worden ze genoemd: Young Onset Parkinsonians. Op of via deze pagina kun je meer informatie...

Een chronische aandoening als de ziekte van Parkinson vergt veel energie van het lichaam. Dat komt bijvoorbeeld door de tremor maar ook omdat voor de 'gewone' handelingen extra inspanning vergen. Gewone dagelijks handelingen vergen namelijk meer energie bij chronisch zieken dan bij gezonde mensen. Slaapproblemen komen ook vaak voor bij mensen met...

De ziekte van Parkinson is een gecompliceerde chronisch-progressieve ziekte die op enig moment, en soms relatief snel, gevolgen heeft voor het dagelijks functioneren van personen met de ziekte van Parkinson. Dit heeft gevolgen voor het functioneren thuis (in de privé situatie) en/of op het werk. De aard en snelheid van de klachten ontwikkeld zicht...

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. In specifieke gebieden van de hersenen sterven hersencellen af. Dat leidt tot functiebeperkingen. Denk daarbij aan stijfheid, trillen maar ook aan moeite hebben met het uitvoeren van dubbeltaken en verminderd cognitief functioneren, Dit kan gevolgen hebben voor (veilige) deelname aan het...

Patiëntenverenigingen zijn verenigingen of stichtingen die zich richten op mensen met een bepaalde ziekte of aandoening. Je kunt het zien als een belangenorganisatie. Doorgaans is zo'n vereniging (ook) gericht op "lotgenotencontact" (contact ervaringsdeskundigen), behartiging van patiëntenbelangen of er wordt voorlichting gegeven of evenementen...

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben voor zover bekend geen verhoogd risico op het krijgen van het coronavirus. Wanneer iemand met de ziekte van Parkinson ziek wordt van het coronavirus, kunnen de parkinsonverschijnselen mogelijk verergeren. Sinds de eerste coronabesmetting bijna een jaar geleden plaatsvond, hebben artsen en wetenschappers...

Een chronisch-progressieve ziekte als Parkinson heb je niet alleen. De ziekte drukt een stempel op het leven van de persoon en diens 'omgeving'. In eerste instantie kan de persoon met de ziekte van Parkinson nog vrijwel alles maar vroeg of laat moet hij of zij steeds vaker geholpen worden. Al deze veranderingen hebben niet alleen gevolgen voor...