- Startpagina -

In boeken, op internet, er is veel informatie over de ziekte van Parkinson. Soms is deze informatie echter wat 'versnipperd' over diverse platforms, organisaties etc. Via deze pagina kun je heel veel vinden over de ziekte van Parkinson. Denk daarbij aan wat de ziekte van Parkinson is, de diagnose, behandelingen en wat de gevolgen van de ziekte van Parkinson zijn op de diverse aspecten en terreinen van het leven. Bepaalde begrippen worden kort uitgelegd. Voor verdere verdieping verwijs ik naar literatuur, websites of naar de bundels 'Een nieuwe uitdaging met Parkinson' of 'Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte'. De informatie is een eigen samenvatting van beschikbare informatie. Zowel bij het bepalen van de onderwerpen als het noemen van bronnen heb ik keuzes gemaakt. De inhoud en de bronnen zijn niet wetenschappelijk getoetst dus daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. In alle situaties adviseer ik u contact op te nemen met uw eigen arts, neuroloog of parkinsonverpleegkundige.

Welke thema's komen zoal aan de orde:

Een chronische aandoening als de ziekte van Parkinson vergt veel energie van het lichaam. Dat komt bijvoorbeeld door de tremor maar ook omdat voor de 'gewone' handelingen extra inspanning vergen. Gewone dagelijks handelingen vergen namelijk meer energie bij chronisch zieken dan bij gezonde mensen. Slaapproblemen komen ook vaak voor bij mensen met...

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid. Dit geldt voor jong en oud, chronisch ziek of niet. Meer bewegen is juist ook voor mensen met Parkinson goed. Het houdt conditie en vaardigheden langer in stand,

De ziekte van Parkinson is een ingewikkelde hersenziekte die bij iedere patiënt weer anders verloopt. Hieronder bronnen waar je meer kunt lezen over de ziekte van Parkinson, de diagnose en het ziekteverloop.

Als je chronisch-progressief ziek wordt komt er veel op je af. Niet alleen op de zieke, maar ook (eventueel) gezin, familie, vrienden en collega's. Hoe ga je daarmee om? Neem jezelf de regie? Hieronder meer informatie hoe om te gaan met een chronisch-progressieve ziekte in zijn algemeenheid en de ziekte van Parkinson in het bijzonder.

Parkinson is een chronische-progressieve ziekte, waarbij genezing tot op heden niet voorkomt. De ziekte stoppen lukt ook (nog) niet, maar met de juiste behandeling en medicatie kunnen de symptomen wel worden 'gecontroleerd". Deze medicijnen vullen het tekort van dopamine aan of stimuleren de dopamine receptoren. De keuze van medicatie kan persoon...

Een tremor, stress, spanning, freezing... iets waar veel parkinsonpatiënten mee moeten leven. Hieronder diverse praktische tips. Ze staan in filmpjes op de website van Medinet.tv. Zelf ook tips? Geef ze gerust door!

Nederland telt naar schatting 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson. Dat is omgerekend drie op de duizend. In de volksmond is parkinson een ziekte van en voor ouderen, maar niets is minder waar. Ongeveer 10 procent van hen is jonger dan 55 jaar. Yoppers worden ze genoemd: Young Onset Parkinsonians. Op of via deze pagina kun je meer informatie...

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben voor zover bekend geen verhoogd risico op het krijgen van het coronavirus. Wanneer iemand met de ziekte van Parkinson ziek wordt van het coronavirus, kunnen de parkinsonverschijnselen mogelijk verergeren. Sinds de eerste coronabesmetting bijna een jaar geleden plaatsvond, hebben artsen en wetenschappers...

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. In specifieke gebieden van de hersenen sterven hersencellen af. Dat leidt tot functiebeperkingen. Denk daarbij aan stijfheid, trillen maar ook aan moeite hebben met het uitvoeren van dubbeltaken en verminderd cognitief functioneren, Dit kan gevolgen hebben voor (veilige) deelname aan het...

Patiëntenverenigingen zijn verenigingen of stichtingen die zich richten op mensen met een bepaalde ziekte of aandoening. Je kunt het zien als een belangenorganisatie. Doorgaans is zo'n vereniging (ook) gericht op "lotgenotencontact" (contact ervaringsdeskundigen), behartiging van patiëntenbelangen of er wordt voorlichting gegeven of evenementen...