- Startpagina -

In boeken, op internet, er is veel informatie over de ziekte van Parkinson. Soms is deze informatie echter wat 'versnipperd' over diverse platforms, organisaties etc. Via deze pagina kun je heel veel vinden over de ziekte van Parkinson. Denk daarbij aan wat de ziekte van Parkinson is, de diagnose, behandelingen en wat de gevolgen van de ziekte van Parkinson zijn op de diverse aspecten en terreinen van het leven. Bepaalde begrippen worden kort uitgelegd. Voor verdere verdieping verwijs ik naar literatuur, websites of naar de bundels 'Een nieuwe uitdaging met Parkinson' of 'Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte'. De informatie is een eigen samenvatting van beschikbare informatie. Zowel bij het bepalen van de onderwerpen als het noemen van bronnen heb ik keuzes gemaakt. De inhoud en de bronnen zijn niet wetenschappelijk getoetst dus daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. In alle situaties adviseer ik u contact op te nemen met uw eigen arts, neuroloog of parkinsonverpleegkundige.

Welke thema's komen zoal aan de orde:
 • Chronisch ziek - Aanvaarden (link naar pagina)
 • Chronisch ziek - Zorg: verpleging, mantelzorg, respijtzorg en palliatieve zorg (link naar pagina)
 • Parkinson - Diagnose en ziekteverloop (link naar pagina)
 • Parkinson - Behandelingen en medicatie (link naar pagina)
 • Parkinson - Vermoeidheid en slaap (link naar pagina)
 • Parkinson - Ergotherapie (link naar pagina)
 • Parkinson - Fysiotherapie (link naar pagina)
 • Parkinson - Bewegen en sport (link naar pagina)
 • Parkinson - Communicatie en logopedie (link naar pagina)
 • Parkinson - Voeding (link naar pagina)
 • Chronisch ziek - Gezin, relaties, ouderschap, intimiteit en seksualiteit (link naar pagina)
 • Parkinson - Erfelijkheid (link naar pagina)
 • Chronisch ziek - Arbeid en loopbaan (link naar pagina)
 • Chronisch ziek - Rijbewijs (link naar pagina)
 • Parkinson - Yopper (link naar pagina)
 • Parkinson - Verenigingen en onderling contact (link naar pagina)
 • Parkinson - Boeken en tijdschriften (link naar pagina)
 • Parkinson - social media en blogs (link naar pagina)

Als je chronisch-progressief ziek wordt komt er veel op je af. Niet alleen op de zieke, maar ook (eventueel) gezin, familie, vrienden en collega's. Hoe ga je daarmee om? Hieronder meer informatie hoe om te gaan met een chronisch-progressieve ziekte in zijn algemeenheid en de ziekte van Parkinson in het bijzonder.

De ziekte van Parkinson is een ingewikkelde hersenziekte die bij iedere patiënt weer anders verloopt. Hieronder bronnen waar je meer kunt lezen over de ziekte van Parkinson, de diagnose en het ziekteverloop.

Patiëntenverenigingen zijn verenigingen of stichtingen die zich richten op mensen met een bepaalde ziekte of aandoening. Je kunt het zien als een belangenorganisatie. Doorgaans is zo'n vereniging (ook) gericht op "lotgenotencontact" (contact ervaringsdeskundigen), behartiging van patiëntenbelangen of er wordt voorlichting gegeven of evenementen...