Parkinson - Bewegen

18-11-2020

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid. Dit geldt voor jong en oud, chronisch ziek of niet. Meer bewegen is juist ook voor mensen met Parkinson goed. Het houdt conditie en vaardigheden langer in stand,

Parkinson en bewegen

  • 'Een nieuwe uitdaging met Parkinson' (link naar bundel) → Deel 7 van de bundel hoofdstuk 36 en de Kennismakingen 6, 7 en 8)

Overige informatiebronnen

  • Parkinson2Beat (initiatief van Ruud Overes, zelf parkinsonpatiënt, die fietstochten door Europa organiseert om zowel fondsen te werven voor onderzoek als het thema 'bewegen' onder de aandacht te brengen)

Adviezen en aanbod van adviseurs en deskundigen

Veel personen met de ziekte van Parkinson krijgen vroeg of laat problemen met lopen; denk daarbij aan conditie, evenwicht en freezing. De Rollz Motion Rhythm is een daarvoor een eigentijds, handig en veilig hulpmiddel. Rollz is een fabrikant van onder andere de Rollz Motion Performance (een vlotte, eigentijdse rollator die met enkele eenvoudige handelingen omgebouwd wordt tot een rolstoel) en de Rollz Rhythm (de Rollz Motion maar dan met een zogenaamde parkinsonmodule. Een laserlijn op de grond, een trilling in de handvatten of een geluidssignaal helpen de Parkinsonpatient met het gaan lopen of doorlopen.