Parkinson - Voeding

18-11-2020

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen te maken krijgen met allerlei problemen rondom hun voeding. Obstipatie, gewichtsverlies en goede planning van de momenten waarop medicatie wordt ingenomen zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Een goede voedingstoestand is nodig om in conditie te blijven. Op deze pagina een overzicht van 'voeding & Parkinson'. Persoonlijke problemen of vraagstukken rondom voeding kunnen het best voorgelegd worden aan de neuroloog, Parkinsonverpleegkundige en/of de Parkinsondiëtiste. Onder het 'hoofdthema voeding' wordt ook 'mondzorg' meegenomen.

Parkinson en Voeding

  • 'Een nieuwe uitdaging met Parkinson' (link naar bundel) → Deel 7 van de bundel (hoofdstukken 38 en 39 en Kennismaking 5 - de diëtist)