Mijmeren bij de grens

01-01-2024

Weer opnieuw een jaar voorbij. Weer opnieuw een nieuw jaar begonnen... Wat is er veel gebeurd... Veel verdriet en pijn, veel zegeningen en dankbaarheid. Het zette mij spontaan tot tot onderstaand gedicht.

Mijmeren bij de grens
31 december 2023 / 1 januari 2024

Gisteren, vandaag en morgen
Wat waren, wat zijn er soms veel zorgen
Gisteren, vandaag en morgen
Er is veel gebeurd, er is nog veel verborgen

Terugkijkend, gedenkstenen en monumenten
Laten we God loven met hart, stem en instrumenten
Al waren naast zegeningen ook pijn en verdriet
Wie in Hem gelooft weet dat Hij ons ziet

Weer opnieuw staan we bij een grens
Wat is voor morgen mijn diepste wens?
Wat is achterliggend jaar veel gebeurd!
Misschien over verlies en gezondheid getreurd?

Morgen, ik beperk mij tot één dag
Wie zegt dat hij langer leven mag?!
Morgen, wat kunnen er zijn veel zorgen
Gelukkig, er blijft nog veel voor ons verborgen

Vorig jaar, het heeft ons uit genade veel gebracht
Bij verlies en pijn ontvingen we moed en kracht
Morgen, overmorgen, durft u zo ver te denken?
Bent u verzekerd dat God u die zal schenken?

Morgen, ja, ik heb veel zorgen en verdriet
Ziekte, tegenslagen, moeiten, wat kan er zijn veel nood
Misschien nadert met rasse schreden ook uw en mijn dood*
Wil het in Zijn handen te leggen, Hij Die het al gebied

En toch, al overzie ik weinig dagen
Ik wil toch van Zijn grootheid gewagen
Gisteren, vandaag en morgen
Uit genade weet ik in Hem geborgen

Lopend, dwalend , dragend mijn kruis
Morgen, overmorgen, Hij brengt mij Thuis
Morgen, overmorgen. Ik weet dat ik Hem mag loven
Verlang jij, Verlangt u, ook zo naar boven?!

Met David belijd ik dat mijn tijd is in Zijn Hand
Maar hoe vaak zeg Ik dat alleen met mijn verstand?
Hem in geloof en liefde volgen en vertrouwen
En dus niet op eigen kracht en verstand bouwen

Gisteren, vandaag en morgen
Bij Hem laten we in geloof onze zorgen
2024, goede voornemens zijn er genoeg
Ons hart, dat is wat Hij nu vraagt, gisteren vroeg

Laten we luisteren naar Zijn stem
En neerknielen voor Het wonder van Bethlehem
Laten we minder praten maar luisteren meer
Zodat we uit Zijn Woord leren leven tot Zijn eer

Dat is gisteren, vandaag, morgen ja altijd
Dat is loven en leven tot Zijn dienst bereid

* Vanwege de rijm koos ik voor het woordje 'dood'. Niet om het ernstige levenseinde te verbloemen of verzachten, toch kies ik gebruik ik  liever sterven of overlijden dan dood.