Alle artikelen

Als je chronisch-progressief ziek wordt komt er veel op je af. Niet alleen op de zieke, maar ook (eventueel) gezin, familie, vrienden en collega's. Hoe ga je daarmee om? Hieronder meer informatie hoe om te gaan met een chronisch-progressieve ziekte in zijn algemeenheid en de ziekte van Parkinson in het bijzonder.

De ziekte van Parkinson is een ingewikkelde hersenziekte die bij iedere patiënt weer anders verloopt. Hieronder bronnen waar je meer kunt lezen over de ziekte van Parkinson, de diagnose en het ziekteverloop.

Patiëntenverenigingen zijn verenigingen of stichtingen die zich richten op mensen met een bepaalde ziekte of aandoening. Je kunt het zien als een belangenorganisatie. Doorgaans is zo'n vereniging (ook) gericht op "lotgenotencontact" (contact ervaringsdeskundigen), behartiging van patiëntenbelangen of er wordt voorlichting gegeven of evenementen...

In de achterliggende jaren zijn veel boeken en tijdschriften verschenen met betrekking tot de ziekte van Parkinson. Hieronder een overzicht.

Dit overzicht zal ongetwijfeld niet compleet zijn omdat er regelmatig nieuwe boeken verschijnen. Vind jij dat er een boek ten onrechte niet opstaat, stuur dan een berichtje naar: petervandenberg@leg-uit.nl....

Onze taal en cultuur is rijk aan gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen. Een van die bijzondere is "een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen". Het betekent zoveel als: "die eens iets nadeeligs heeft ondervonden of eene fout heeft begaan, zorgt wel, dat dit geen tweedemaal geschiedt" (bron: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse...