Recensie 'Een nieuw uitdaging met Parkinson'

01-03-2019

In het maartnummer van de VPL Magazine (ledenmagazine van de Vlaamse Parkinson Liga, 2019, nr. 1) stond een mooie én positieve recensie van de bundel 'Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte' opgenomen (zie hieronder).