Jong - en -  Parkinson

Welkom!

Leuk dat jij de website Jong-en-Parkinson bezoekt. Op deze website kun je informatie vinden over de ziekte van Parkinson en vooral wat dit betekent voor jonge mensen en hun omgeving.

Mag ik jullie deelgenoot maken van onze nieuwe uitdagingen?!

Een hartelijke groet van Peter van den Berg

Kijk, daar komt Peter met zijn Rollz aan
Een rondje gelopen, zijn benen 'staan' aan
Aan de kant mensen, geef Peter ruim baan
Blokkeer nu geen weg, want dan blijft hij staan

Deuren open, aan de kant, geef hem ruim baan
Want stress en angst doen hem onzeker gaan staan
Freezing, dat is het medische begrip dat hierbij hoort...

Als lid van de Patiëntadviesraad van de afdeling Zingeving en Spiritualiteit (voorheen de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat) van het Radboudumc ben ik ook lid van het Leernetwerk interprofessionele zingevingszorg. Dit Leernetwerk valt onder de Beroepsvereniging Geestelijk Verzorgers. Zij hadden vrijdag 24 november 2023 hun jaarcongres. Ik...

Het thema van het Jubileumsymposium van het Radboud Alzheimer Centrum (vrijdag 27 oktober 2023) was 'De onuitgesproken tekst' Een heel gevarieerd programma met sprekers, uitvoeringen, intermezzo's etc. Best boeiend.

Als lid van het Challengeteam van het Centrum van Geïntegreerde Zorg binnen het Radboudumc had ik hiervoor een uitnodiging ontvangen....