Talenten hebben, het doet ons laten geven....

30-12-2021

'Diagnose Parkinson' wat doet dat pijn
De medicatie sloeg snel aan, dat was fijn
Met die medicatie kon je weer alles, maar dat is schijn
Feit is dat het leven nooit meer hetzelfde zou zijn

Steeds weer nieuwe onaangename verrassingen
Dat uit zich in de diverse huiselijke aanpassingen
Steeds nieuwe gebruiken en foefjes toepassen
Verminderde energie betekende het dagschema aanpassen

Bijwerkingen, overbeweeglijkheid, wie kan er niet over vertellen!
Freezing, struikelen, wie kan de volgende verrassing voorspellen?
Teleurstellingen verwerken, wie kan ze nog tellen?
Verdriet, pijn, loslaten, het kan on gemoed kwellen.

Is dit dan het hele verhaal?
En schrijven we dat op in een proces-verbaal?
Stellen we de optelsom van teleurstellingen en pijn centraal
Dan is ons leven toch wel heel schraal
Wie er oog voor heeft ziet mooie momenten nog royaal!
En gaat hoe verdrietig of beangstigd de strijd aan, frontaal

Want we zijn niet wat we voelen
Al houdt het ons bezig als we nachten woelen
Ondanks de vele beperkingen hebben we nog steeds doelen
Misschien moeten we wat vaker met elkaar gaan sjoelen

Sjoelen doet nieuwe ervaringsdeskundigen ontmoeten
En daardoor nieuwe levensverhalen begroeten
Nee, niet bij iedere tegenslag zullen we stampvoeten
Want dan moet onze omgeving voor onze ziekte boeten

Maar zoeken om nuttig te zijn
Dan zien we kansen, ondanks de pijn
Dan zien we mogelijkheden, zelfs in de woestijn
Dan is dankbaarheid een feit, geen schijn

Want ook u, jij en ik hebben talenten
En die zijn meer waard dan vele centen
Natuurlijk, we zijn patiënten
Maar we zijn de beste ervaringsdocenten

U, jij en ik zijn waardevol
Levenservaring, boordevol
Wilt u dat in uw hoofd prenten
Want dan ziet u ook nieuwe instrumenten

Een telefoontje hier en een kaartje daar
Door levenservaring en weerstand is het waar
Dan raken wij bij treurenden als snel de juiste snaar
En zijn wij er betrokken en stil bij, al is hun leven zwaar

Parkinson, het doet pijn
Nooit meer dezelfde meer zijn
Meeleven, dat krijgen voelt fijn
Ervaringen delen voelt beter dan een glas wijn

Hoop en moed, daarover sprak de koning met Kerst
Dat is zwaar als vrienden door lockdown zijn op hun verst
door een telefoontje worden goede banden weer ververst
En voelt het leven niet als zijn uitgeperst

Hoop doet leven
Pijn, het is vaak maar voor even
Talenten hebben, het doet ons laten geven
Er zijn voor degenen die voor het leven beven

Aan het begin noemde ik de vele aanpassingen
Teruggang in ons leven zorgt voor vele verrassingen!
Mooie momenten, wie kan ze tellen?
Laten we dat ook blijven vertellen!
Want het delen van al die ervaringen en talenten
Dat zijn en blijven toch mooie levensmomenten