Naar een geordend, chaotisch leven?!

14-06-2022

"Ik kan mij niet voorstellen hoe het moet voelen als er zo over je gesproken wordt als over jou vanmiddag...." Met deze woorden gaf Eveline aan hoe zij aankeek tegen het gesprek afgelopen vrijdagmiddag. Na de intake en zogenaamde 0-meting bijna twee weken geleden waren afgelopen vrijdag en vandaag (dinsdag 14 juni) de eerste onderzoek- en therapiesessies waarbij Eveline ook aanwezig mocht zijn. Dat was goed, leerzaam, maar ook confronterend! Confronterend omdat bij zo'n onderzoek en het formuleren van doelen vooreerst en voornamelijk gekeken wordt naar wat minder goed gaat. Voor een (groot) deel betreft het taken die sinds ik hoofd ben van de afdeling inkoop en catering op mijn takenlijstje staan. Met andere woorden, sinds ik in het voorjaar van 2019 definitief thuis ben gekomen en geen betaald werk meer verricht. Ik moet eerlijk zeggen dat zo in de spiegel kijken en de spiegel voorgehouden krijgen goed, maar ook pijnlijk eerlijk is.... Voor al de eerste sessie. In de tweede sessie, vandaag, hebben we concrete doelen en acties geformuleerd waarmee we/ik de volgende zes weken mee aan de slag mag gaan. En dat geeft mij moed, hoop en nieuwe energie!

Terug naar afgelopen vrijdagmiddag. "Wat voor cijfer geef je jezelf deze dag?" Zo begon vandaag mijn eerste GoMaP-training. Ik 'waardeerde' mijn welbevinden vandaag met een 8. Goed twee uur later kwam ik tot een 7. Het was namelijk een pittige sessie over denken, plannen, uitvoeren, bijsturen en doelen bereiken. GoMaP staat voor 'Goal Management Training voor mensen met de ziekte van Parkinson'. Het komt er in het kort op neer dat je bepaalde dagelijkse activiteiten herleert of beter gaat oppakken met uiteraard ook de bedoeling het geleerde vast te houden in het nieuwe of hernieuwde patroon. Vandaag was het andersom. Ik begon, moe en een beetje somber, met een goede 6,5 maar na krap twee uur kwam ik uit op een goede 7,5. Waarom het verschil. Het analyseren wat 'fout' gaat maar vooral wat en hoe we het gaan aanpakken in combinatie met het formuleren van in mijn ogen goede en heldere doelen brachten lucht, rust en ruimte in mijn hoofd! Ik laat nog even rusten wat ik precies ga aanpakken want dan kan ik daar op een later moment weer meer over vertellen.

"Waar gaat het om en wat is er dan aan de hand?" Personen met de ziekte van Parkinson ervaren in de loop van de jaren naast fysieke problemen en vermoeidheid ook vaak problemen met cognitieve en executieve functies. Met die laatste functies worden denken, organisatie, plannen en uitvoering bedoeld. Met andere woorden, het vermogen om informatie om ons heen op te nemen, te bewerken, vast te leggen en daar vervolgens wat mee te doen wordt ingewikkelder en zeker als het om nieuwe taken gaat of om gewijzigde omstandigheden. Daarom heeft het Donders Instituut (Radboud Universiteit Nijmegen) met onderzoekers en therapeuten van Klimmendaal Revalidatie (Arnhem) en Maastricht Universitair Medisch Centrum+ een onderzoeks- en therapieprogramma opgezet waaraan naast 52 gezonde ook 52 personen met de ziekte van Parkinson deelnemen. Voor meer informatie: link onderzoek.

Het leek mij erg nuttig hieraan mee te doen en de komende week gaan we voor twee 'processen' doelen formuleren waaraan we vervolgens moeten werken. Het zal een stevige uitdaging worden. Temeer daar ik, hoewel ik vaak geordend en georganiseerd overkwam, van nature redelijk chaotisch ben. Dat maakt zo'n traject nog een tikkeltje meer uitdagend. Kortom, wordt vervolgd!