Kerntakendiscussie

14-10-2021

De afgelopen weken heb ik mijn agenda grotendeels leeg geveegd omdat ik het tijd vond voor een kerntakendiscussie. "Bemoei jij je stiekem toch weer met de politiek?" is misschien de vraag die bij jullie opkomt. Nou, nee.... Zoals jullie wellicht weten wordt er bij de lokale overheid regelmatig een zogeheten 'kerntakendiscussie' gevoerd wanneer de begroting over meerdere jaren gezien niet in evenwicht is en eenvoudige maatregelen onvoldoende effect hebben. Dat betekent dan óf stevige verhoging inkomsten door lastenverzwaring of het schrappen van taken.

Maar helaas moest ik met de politiek stoppen toen de ziekte van Parkinson zijn tol ging eisen. Helaas want politieke verantwoordelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid hoorden bij mij van jongs af bij elkaar en bij mij..... Nee, het gaat dit keer om een soort 'persoonlijke kerntakendiscussie' met vragen en keuzes als:

  • Wat vind ik leuk te doen?
  • Wat moet of behoor ik te doen?
  • Hoeveel energie heb ik?

Al eerder heb ik zo'n keuze moeten maken. Een keuze om vrijwel alle verantwoordelijkheden, buiten gezin en betaald werk om, te stoppen. Vervolgens om een verzoek in te dienen voor een arbeidsongeschiktheidsverklaring. En nu?

De ziekte van Parkinson is een chronisch-progressieve ziekte waarbij het 'boodschappersstofje' dopamine steeds minder wordt aangemaakt. Dopamine is het geleidingsstofje tussen denken en doen. Daarom stotteren bij ons soms onze benen (freezing), krijgen wij steeds meer last met dubbeltaken uitvoeren (multitasken), moeten wij soms eenvoudige handelingen opnieuw aanleren omdat de automatische piloot kapot is etc. Dat steeds overal over moeten nadenken, dat 'krampachtig en continue schakelen waarbij niets automatisch verloopt' maakt mij vaak moe...

Zoals jullie ongetwijfeld weet merk je pas daadwerkelijk dat er 'iets loos is' als ongeveer 70% van de productie in je hoofd is stilgevallen. Vaak begint met dat vage klachten. Bijvoorbeeld een been of arm die niet helemaal doet wat wij willen. Bij mij was het een hand die af en toe trilde. We kunnen dat gebrek aan dopamine na de diagnose tijdelijk 'compenseren' met medicatie. Maar medicatie is een chemische vervanging of aanvulling die nooit de natuurlijke lichaamseigen stof goed en gelijkmatig kan vervangen. De pieken ('on') en dalen ('off') met vervelende bijwerkingen doen zich steeds frequenter en in steviger mate voor. Bij mij in ieder geval wel. Eigenlijk houden we onszelf voor de gek want we plegen roofbouw op ons lichaam en leggen een hypotheek op onze directe omgeving door gewoon door te gaan terwijl we chronisch-progressief ziek zijn....

Terug naar de 'kerntakendiscussie'.... het progressieve karakter van de ziekte van Parkinson vroeg mij opnieuw om aanpassingen in het dagelijks leven! Meer bewegen, straks ook logopedie, minder energie.... daarom is zo'n bezuinigingsslag zo noodzakelijk en moeilijk tegelijk. Dingen afstoten die ik graag doe, oppassen dat je niet vereenzaamd, toch nuttig willen voelen en gewaardeerd willen weten.... Lastige interne discussies en botsing van emoties. Maar onontkoombaar...!

Hoewel ik niet echt 'criteria' heb vastgesteld zijn er toch wel dingen die je bij je afweging wilt betrekken:

  • Wat heeft negatieve impact op mijn functioneren als echtgenoot en vader;
  • Wat voorkomt vereenzaming;
  • Wat maakt je nuttig in je 'omgeving' en geeft je op die manier gevoel van nuttig bezig zijn.

Wat een ellende, niet waar? Ja, inderdaad... Nee, het heeft mij leren dankbaar zijn wat goed gaat, leren genieten van wat vanzelfsprekend leek (...), op plaatsen gebracht waar ik nooit was geweest en mensen leren kennen en waarderen die ik anders nooit had leren kennen!. Maar daarover heb ik in eerdere blogs over geschreven.