Investeer in Statentalent

04-05-2021

Afgelopen donderdag meldde Binnenlands Bestuur (29 april 2021, zie artikel) dat bijna 50% van de huidige Statenleden na de Statenverkiezingen in 2023 (misschien) niet wil doorgaan. Ook bij de laatste Statenverkiezingen in 2019 was het aandeel nieuwe Statenleden meer dan de helft. Terugkerende thema's zijn de werkdruk, de vergoeding en het dualisme dat moeizaam uit de verf komt.

Van dat bericht schrok ik toch wel. Voor mij was dat aanleiding om met Jorden Hagenbeek (organisatieveranderaar, coach en trainer bij Wisborn) en Gerben Huisman (tot 2019  Statengriffier van de provincie Fryslân) een opinieartikel te schrijven.

In dit artikel willen we zowel zittende statenleden als aanstormend talent handreikingen geven om te investeren in het hart van de democratie en daarmee ook in zichzelf. De werkdruk van Staten is reëel. Dat beseffen wij. Statenleden en ook bestuursleden van (provinciale)politieke afdelingen moeten daar eerlijk in zijn. Je kunt niet alles oppakken. Je moet mentaal voldoende ruimte hebben om bij te tanken. Tegelijkertijd is het goed om met elkaar in gesprek te gaan over de hoogte van de maandelijkse vergoeding want die is, in vergelijking met gemeenteraadsleden, laag.

Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden om te investeren in kwaliteit en toch regelmatig thuis te zijn om er voor je geliefden te zijn. Daarbij past ook een stukje nuance: een kerkenraadslid, een trainer van een sportvereniging of een instructeur van de lokale reddingsbrigade is ook veel tijd kwijt. Ze krijgen doorgaans geen vergoeding maar houden het vol doordat ze zich geroepen weten voor hun taak en/of hart hebben voor de mensen voor wie ze zich inzetten. Zo'n passie heb je ook als Statenlid nodig om het vol te kunnen houden.

Ons opinieartikel is inmiddels verschenen in:

  • het Friesch Dagblad (zaterdag 1 mei 2021, zie artikel);
  • de Leeuwarder Courant (maandag 3 mei 2021, zie artikel)
  • het Reformatorisch Dagblad (maandag 3 mei 2021, zie artikel)
  • het Brabants Dagblad (dinsdag 4 mei 2021, zie artikel).

De artikelen kunnen hieronder ook worden gedownload: