Interview met Peter van den Berg over zijn boek 'Beter leven met chronisch-progressieve ziekte'

20-10-2020

Naar aanleiding van de verschijning van de bundel 'Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte' ben ik voor de oktobereditie geïnterviewd voor de redactie van Elisabeth (link naar het interview). De nieuwsbrief kunt u hieronder ook downloaden.

Elisabeth is een interactieve website over pastorale zorg, in de eerste plaats binnen zorg- en welzijnsvoorzieningen. Elisabeth wil een internetforum creëren, zowel voor pastores als voor anderen die in aanraking komen met pastorale zorg (patiënten / cliënten / bewoners, familieleden, andere zorgverleners, beleidsverantwoordelijken ...). Beide groepen kunnen hier informatie vinden en aan de pastores wordt ook een interactief gedeelte aangeboden waarop ze ervaringen kunnen uitwisselen.