Handboek Statenleden

29-03-2023

Net zoals de rest van Nederland staan de provincies voor grote opgaven – denk aan onderwerpen zoals woningbouw, natuur, stikstof en de energietransitie. Dat heeft ook gevolgen voor de rol van Provinciale Staten en het Statenlidmaatschap: het vraagt om een goede voorbereiding en verstandig gebruik van tijd, bevoegdheden en instrumenten. Er komt veel op Statenleden af: procedures, veel vergaderingen, debatteren, onderhandelen, samenwerking binnen de Staten en de fractie en verantwoording afleggen aan burgers en organisaties. Voor zowel nieuwe Statenleden en voor Statenleden die al langer meelopen blijft dat een hele uitdaging.

Dit handboek geeft provinciale volksvertegenwoordigers handvatten bij de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden. Handige checklists, praktische tips van ervaren Statenleden, griffiers, gedeputeerden, commissarissen van de Koning en tot slot een uitgebreide begrippenlijst maken dit handboek tot een unieke gereedschapskist waarmee zowel net gekozen volksvertegenwoordiger als ervaren Statenleden aan de slag kunnen.
 

Presentatie Handboek Statenleden
Woensdagavond 25 januari 2023 is tijdens het online symposium 'Provincies als probleemoplossers?' Het eerste exemplaar van het Handboek Statenleden mogen overhandigen aan Han Polman (voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur en tevens Commissaris van de Koning van Zeeland). Het tweede exemplaar was voor Jaap Smit (voorzitter van het Interprovinciaal Overleg en tevens Commissaris van de Koning van Zuid-Holland).

Het was een mooie bijeenkomst waarvoor online veel belangstelling was. Interessante gesprekken tijdens de drie tafelrondes. Naast de redactieleden Hansko Broeksteeg, Arne Schaddelee, Berend Sepers, Harold van de Velde en ondergetekende waren Anja Lelieveld (als vervanger van minister Hanke Bruins Slot van BZK), Rosalie Bedijn (Statenlid Zuid-Holland), Harmen Binnema (docent Bestuur en beleid Universiteit Utrecht) en Hans Vollaard (docent Politicologie Universiteit Utrecht) aanwezig en hadden zij een waardevolle inbreng.
Op de foto de redactieleden en beide Commissarissen van de Koning: van de Velde, Arne Schaddelee, Peter van den Berg, Han Polman, Jaap Smit, Hansko Broeksteeg en Berend Sepers.

Het online symposium is na te kijken op het online leerplatform van Statenlidnu (www.statenlidnu.nl).