Dankdag in de woestijn van het leven

03-11-2021

Vandaag is het dankdag voor gewas en arbeid. Deze dag heeft z'n oorsprong in de periode dat ons land nog gekenmerkt werd als agrarische samenleving.  Vanuit ons geloof belijden we echter de afhankelijkheid van God die schept en onderhoudt. Daarom is het terecht dat er een Dankdag is. Het herinnert ons aan het feit dat we in ons werk, bij de voedselvoorziening en dergelijke afhankelijk zijn van de Heere God. Onze dank in goede dagen en jaren komt daarom ook aan God toe.  

Wat kan zo'n dag bij ernstige ziekten of tegenslagen ook moeilijk zijn om vervolgens daarin vast te lopen. De afgelopen paar weken veel mensen ontmoet. Ontzettend verdrietige verhalen gehoord. En dan krijg ik complimenten hoe ik er mee om ga.... En toen liep ik zelf ook vast. Antwoorden heb ik niet. Ik kan wel wijzen waar troost te vinden is. Zo hoop ik dat ik een richtingwijzer kan zijn naar De Bron van troost en kracht. Mijn mijmeringen, strijd, gedachten heb ik opgeschreven. Een variant daarvan staat vandaag in het FrieschDagblad (link naar het artikel). Beiden hieronder te vinden. Ik wens jullie kracht, sterkte en dankbaarheid toe.

Download hieronder het artikel zoals het in het FrieschDagblad is opgenomen:

Download hieronder mijn 'persoonlijke overdenkingen':