Dag van de naastenliefde

20-06-2019

Dag van de geliefde naaste..... We komen het vaker tegen: week van de pleegzorg, dag van de niet veel voorkomende ziekte of internationale Parkinsondag. Deze en 'vele andere dagen' vinden we terug op de Issuekalender. Hoe ik tot een 'nieuwe dag' kom weet ik niet, maar ik zou eigenlijk een voorstel willen doen.... de 'internationale dag van de geliefde naaste'....

Het is een 'open deur intrappen', de ziekte van Parkinson heb je niet alleen.... nou ja, laat ik eerlijk bekennen, in eerste instantie was ik alleen ziek, zag ik op tegen een onzekere toekomst... was ik niet meer degene die ik was en werd ik degene die ik nu niet ben. Pas later, toen ik van lieverlee de gevolgen ging zien en overzien, zag en bevatte ik dat de ziekte van Parkinson ook direct gevolgen had en heeft voor geliefden... ook zij worden 'getroffen', al is het maar dat 'de zieke' niet altijd de puf heeft om een dagje weg te gaan, betrokkene fysiek geholpen moet worden etc. De impact is groter dan in eerste instantie wordt gezien en zeker 'omstanders' zullen de gevolgen niet altijd bevatten. Ook zij worden en leven in onzekerheid over het verloop van de ziekte en de concrete gevolgen in gezin en hun loopbaan. Niet zelden zal de ene minder gaan werken en juist de ander meer om het financiële plaatje rond te maken en houden. Daarbij komt dat bijvoorbeeld de echtgenote ook meer 'mantelzorg' verleend aan haar man.

Uit lotgenotencontact hoor je diverse meningen en peil je verschillende gevoelens. Niet zelden hoor ik dan "ik ben vooral en vooreerst echtgenoot, geen mantelzorger...!" Het helpen en ondersteunen vloeit dan voort uit de vertrouwens- en liefdesband en niet zozeer vanuit de verantwoordelijkheid van hulpverlener of mantelzorger.

Het zogenaamde 'mantelzorgcompliment' of 'dag van de vrijwilliger' ziet men dan soms juist als pijnlijke belediging dan als waardering voor betrokken en soms intensieve hulp en bijstand.

Het is de vraag of een bedankje overigens het goede woord en juiste waardering is.... ik wil daarom voorstellen een dag van 'de geliefde naaste' op de Issuekalender op te nemen. Een naaste is volgens Wikipedia: "een sociale term waarmee meestal personen worden aangeduid die dicht bij iemand staan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan familie, vrienden en aangenomen-aangetrouwde familie, waar een goede band mee is." Niets geen verplichte cadeaus (mag natuurlijk wel..) of aandacht, wel een stuk waardering, erkenning wat vanuit liefde en trouw voortkomt. Bijkomend 'voordeel', zo zie ik het tenminste wel, is dat het een mooie aanleiding is voor een gesprek met familie, vrienden en collega's. Want vaak kijkt men naar de patiënt en complicaties voor deze patiënt en blijven de gevolgen en impact voor de geliefde naaste buiten beeld. Daarom: een ode aan onze geliefden!